ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េងឃីន ប្រធានសមាគមនិកាយចិនទាជីវកម្ពុជា ដឹកនាំសមាជិក សមាជិការ ចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យទួនហ្វា 潮州会馆刘明勤会长率领理事会视察端华大学工程进展

一月 22, 2021 | 本会活动

2021年01月18日早上,柬埔寨潮州会馆会长刘明勤阁下率领建委会、理事会领导视察新会址和端华大学工程建设进展情况,感谢建筑商施工队日以继夜赶工程进度,并高度肯定施工质量符合要求与标准。

端华大学建委会执行主席徐坤城公爵、庄明强勋爵、秘书长李捷贵、副秘书长林贤明、文教处长蔡伟华、副会长陈平川、陈廷伟、林国财等一同深入建设项目现场进行视察。

工程承建商陪同潮州会馆领导一行,深入到施工现场各处视察。在施工现场,承建方项目负责人向刘会长等领导详细介绍了施工各个细节,并陪同潮州会馆领导深入各个楼层进行视察。刘会长等在参观课室、师生宿舍等样品房设施时,对室内装修和布置表示满意,并给予了高度的评价。

 

承建方代表表示,整个建设过程,我们非常注重质量要求,注重施工的每个细节。据负责人介绍,师生宿舍装璜及室内配套设施质量可与五星级酒店比拟。室内配套包括供水供电、水暖卫浴设备、电器配置等都是以最高的级别配置。

 

 

 

 

 

刘明勤会长就其它的设施建设规范等提出了建议,希望能赶在年内全面竣工启用。

端华大学建设项目于2019年奠基,2020年初正式启动建设。整体面积17000平方米,建设五栋大楼,包括两座教学楼、一座师生宿舍楼、一座综合办公大楼及潮州会馆行政大楼,目前四栋大楼已经封顶,进入室内外装修阶段。待全面竣工落成后,端华大学将成为首都一处地标,将是柬埔寨乃至海外华文教育最高级别的基地。